Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

3643 0c14

September 14 2017

frauvermeer
8363 586a
Reposted fromkrzysk krzysk viababyface babyface
frauvermeer
9114 7e93 500
frauvermeer
0043 9a09 500
Reposted fromkeik keik viaGummiBonBon GummiBonBon

September 12 2017

frauvermeer
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viafirewalkwithme firewalkwithme
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viafindesiecle findesiecle
frauvermeer
3764 ef0f 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viafirewalkwithme firewalkwithme
frauvermeer
8363 586a
Reposted fromkrzysk krzysk viababyface babyface
frauvermeer
9114 7e93 500

September 10 2017

5284 bbac 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
2963 444a 500

pomutnenierassudka:

Ascenseur pour l'échafaud, 1957

Reposted fromLittleJack LittleJack
2964 ad12 500

funeralacid:

Mac DeMarco at Webster Hall’s Marlin Room - October 17, 2012

Reposted fromLittleJack LittleJack
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
0575 c519 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
0577 f354 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

September 03 2017

frauvermeer
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viafirewalkwithme firewalkwithme
frauvermeer
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
9703 28c0 500

talesfromweirdland:

Brigitte Bardot at home in 1958. Photo by Nicolas Tikhomiroff.

Reposted fromLittleJack LittleJack
9701 914e

dentelledeperle:

Untitled (Brigitte Bardot in Her Dressing Room) , 1956

Edward Quinn (Irish, 1920–1997)

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl