Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

frauvermeer
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viafirewalkwithme firewalkwithme
frauvermeer
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
9703 28c0 500

talesfromweirdland:

Brigitte Bardot at home in 1958. Photo by Nicolas Tikhomiroff.

Reposted fromLittleJack LittleJack
9701 914e

dentelledeperle:

Untitled (Brigitte Bardot in Her Dressing Room) , 1956

Edward Quinn (Irish, 1920–1997)

Reposted fromLittleJack LittleJack
9192 7e05 500

glorious-queens:

Brigitte Bardot on the set of Une Parisienne, 1957

Reposted fromLittleJack LittleJack
6144 331b 500

djinn-gallery:

Paul Klee, The Horse, 1918

Reposted fromreckon reckon viababyface babyface
8685 0715 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viababyface babyface
4355 501d 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viababyface babyface
9187 3bb3 500

submittosubtitles:

Aozora musume (1957) aka The Blue Sky Maiden

Reposted fromLittleJack LittleJack
9181 c68d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
9169 6744 500

parisi0n:

Charles H. Traub ‘Dolce Via’ | Italy in the 1980’s

Reposted fromLittleJack LittleJack
8388 be5d 500

enrique262:

Belka (Белка) and Strelka (Стрелка) aboard Korabl-Sputnik 2, right before their historic flight on 19 August 1960, which made them the first living beings to go into space and return to earth alive. 

frauvermeer
9267 6d00
Reposted frompixielark pixielark
7149 9728 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viababyface babyface
4686 9ceb

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromLittleJack LittleJack
4685 40a7
Reposted fromLittleJack LittleJack
4675 3b3e

orwell:

Emmanuelle Béart in François Ozon’s 8 femmes (2002)

Reposted fromLittleJack LittleJack
4669 3657 500

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack

August 27 2017

frauvermeer
3141 e0df
Reposted frommachinae machinae viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl